בעמוד זה תמצאו קישורים לאתרים המספקים כלים פתוחים, כלומר כלים שבהם המורים מספקים את התוכן
בחלקם ניתן להשתמש גם לצורך לימודי העברית.

כרטיסיות הברקה מקוונות

כלי פשוט מאוד לשימוש ואפקטיבי,
ניתן להתאים בין מילים באנגלית ותרגומיהם בעברית
או להתאים בין מילים לתמונות
מתאים גם לשימוש ללימוד עברית

Quizlet

תשבצים ומילים מסתתרות

כלי אשר מכין תשבצים או "חפש את המילה
בהתאם למילים והגדרות המוזנות

אם רוצים הגדרות בעברית לתשבץ יש
להדפיסו ולהוסיף ידנית לפני צילום
הכלי לא בנוי לעברית

Puzzle Maker